SMHI Väder MOD

SMHI Väder MOD

10.0 (13477)Apps, Weather

App Information of SMHI Väder

App Name SMHI Väder v3.0.20
Genre Apps, Weather
Size38.5 MB
Latest Version3.0.20
Get it On Google Play
Update2020-08-28
Package Namese.smhi.mobile.android
Rating 10.0 ( 13477 )
Installs1,000,000+

Description of SMHI Väder

Here is the file to Download The Latest MOD Version of SMHI Väder MOD, A popular game on the play store For Android.

Download Now!

Description:

SMHIs app visar väderprognoser för ett stort antal orter, både i Sverige och utomlands, samt varningar när allvarliga väder- och vattenhändelser förutses.
I appen finns push-notiser för varningar, zoombara kartor och widgets för snabb överblick. Du kan söka och spara flera favoritorter men även välja att låta appen följa din position så att du alltid får väderprognosen för platsen där du befinner dig.

Med SMHIs app får du:
• Tiodygnsprognoser för orter
+ I tabellform med vädersymboler
+ I diagramform
• Textprognos
+ Meteorologens kommentar om vädret
• Vädret de senaste 24 timmarna
• Zoombara väderkartor som visar:
+ Observerad nederbörd från radar och nederbördsprognos
+ Detaljerad nederbörd från radar som uppdateras var femte minut
+ Detaljerad vindprognos för hela Norden
• ”Känns som”-temperatur – temperatur i kombination med vind

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.
SMHI app shows weather forecasts for a large number of resorts, both in Sweden and abroad, as well as warnings when severe weather and water events predicted.
The app push notifications for alerts, zoomable maps, and widgets for quick overview. You can search and save several favorite places but also choose to have the app to follow your position so that you always get the weather forecast for the place where you are.

With SMHI app you get:
• Tiodygnsprognoser for localities
  + Table shape with weather symbols
  + Diagrammed
• Text Prediction
  + Meteorologen comment about the weather
• The weather the past 24 hours
• zoomable weather maps that show:
  + Observed precipitation radar and precipitation Forecast
  + Additional precipitation from the radar which is updated every five minutes
  + Detailed wind forecast for the whole Nordic
• “Feels Like” temperature – temperature in combination with wind

SMHI is a Swedish expert authority with a global perspective and a vital role in predicting changes in the weather, water and climate. With scientific basis and through knowledge, research and services, we contribute to increasing the entire community sustainability. Every day, around the clock, year round.
SMHI. Always the best evidence for your decisions.
Buggrätttningar för app start och widget

How to Install SMHI Väder MOD APK :

Here are some easy steps from which you can install this game on your Android.

  1. Then the first thing that you need is to uninstall the previous version of SMHI Väder.
  2. Then click on the download button to download the file.
  3. Tap on the MOD APK file and click on the install.
  4. Allow Unknown resources for the installation of the app.
  5. Go to ->Setting ->Security -> Unknown Sources -> Turn it ON.

    Like in the picture below
    how to install mod-apk

  6. Click on MOD APK File to Install, click Next, and Install to finish the installation process. Now Open App and Enjoy!

If you are facing any issue in downloading or installation ,please comment below , so we can solve issue ASAP, Thanks.

Leave a Reply